Empty Booth

 

nederlandse-vlag-2

Op een van mijn nachtelijke fototochten vond ik in een buitenwijkje van een Duits dorp een fel verlichte gele telefooncel. Een telefooncel is in deze tijd van mobiele telefonie een vreemd relikwie, maar die verlaten gele lichtdoos werkte midden in de nacht nog meer vervreemdend. Het leverde een serie van 7  foto’s op.

Enkele foto’s van deze serie uit 2011 zijn geëxposeerd in 2012.

Foto’s uit deze serie zijn te koop. Zie voor informatie over afdruk en prijzen het tabblad Koop / Buy

Empty Booth

On one of my nocturnal photo tours I found a well-lit yellow telephone booth in a suburb of a German village. A phone booth is a strange relic in this age of mobile telephony, but this solitary yellow light box in the middle of the night was even more alienating. It resulted in a series of 7 pictures.

Some photos of this series from 2011 have been exhibited, in 2012.

Photos from this series are for sale. For information about printing and prices tab Koop/Buy


Home / Next page >