Landscape

 

nederlandse-vlag-2

Deze serie is ‘never ending’ want steeds weer wordt de blik gegrepen door landschappen, wijdse én kleine. Er zijn geen regels voor waar een landschap begint en eindigt. Dus de foto bepaalt voor de kijker waar de grenzen liggen, wat erbuiten valt. Naar wat buiten de blik valt laat zich alleen raden. Zelf heb ik genoeg aan wat er op de foto staat; dat is het landschap waar ik in wil opgaan.

Het zal opvallen dat vaak bomen te vinden zijn in die landschappen; niet zelden bomen die heel solitair in dat landschap staan. Wie het boek ‘Das geheime Leben der Bäume’ van Peter Wohlleben gelezen heeft weet dat dit bijzondere bomen moeten zijn. Overlevers in een door mensen bewerkte of in elk geval beïnvloede omgeving.

Anders dan bij de andere series op deze website staan alle foto’s op zich.

Tot deze serie hoort ook de foto op de homepage.

 

britse-vlag

This series is never-ending because again and again the eye is captivated by landscapes, large and small. There are no rules for where a landscape begins and ends. So the picture determines for the viewer where the limits are, what is excluded. One can only guess what is beyond the gaze. For me it’s sufficient what’s in the picture; this is the landscape I want to go into.

It will be noted that trees can often be found in my pictures of landscapes. Often trees that are solitary in the landscape. Whoever has read the book ‘Das geheime Leben der Bäume’ by Peter Wohlleben knows these must be remarkable trees. They are survivors in an environment that has been changed or affected by people.

 

Unlike most series on this website, all the displayed pictures can be viewed separately, which also includes the photo on the home page.

 


Home / Next page >