At night

 

nederlandse-vlag-2

Geïnspireerd door de serie ‘Houses at night’ van Todd Hido en het werk van Awoiska van der Molen ben ik er steeds vaker ’s nachts op uit getrokken om foto’s te maken. Ik ontdekte daardoor een wereld die heel anders was dan overdag. Niet alleen door het andere licht, of het goeddeels ontbreken daarvan, maar vooral ook door de afwezigheid van menselijke activiteit (en het daarbij horende geluid). Vormen krijgen een nieuwe waarde in die omgeving. Ook het beetje licht dat er is krijgt invloed op vormen en op wat je wel en niet ziet. In mijn foto’s probeer ik ook de nachtelijke stilte te vangen.

Een bijzondere plaats nemen voor mij parkeergarages in. ’s Nachts lijken het verlaten bijenkorven.

De foto’s in deze serie staan op zichzelf.

Enkele foto’s uit deze serie zijn geëxposeerd in 2012, maar ik vul deze serie regelmatig aan met nieuwe foto’s.

 

Inspired by the series ‘Houses at Night’ by Todd Hido and the work of Awoiska van der Molen, I went out at night more often to take pictures. Doing so I discovered a world that was different from that during the day. Not only because of the other type of light, or the lack of light, but also by the absence of human activity (and the accompanying noise). Shapes take on a new dimension in that environment. The rare light is affecting forms and determines what you can and cannot see. In my pictures I try to catch the nocturnal silence.

I have a special interest in multi-storey car parks. Overnight they seem like abandoned hives.

Unlike most series on this website, all the displayed pictures can be viewed separately.

Some photos from this series were exhibited in 2012, but I fill this series regularly with new pictures.


Home / Next page >