At night

 

Geïnspireerd door de serie ‘Houses at night’ van Todd Hido en het werk van Awoiska van der   Molen ben ik er steeds vaker ’s nachts op uit getrokken om foto’s te maken. Ik ontdekte daardoor een wereld die heel anders was dan overdag. Niet alleen door het andere licht, of het goeddeels ontbreken daarvan, maar vooral ook door de afwezigheid van menselijke activiteit (en het daarbij horende geluid). Vormen krijgen een nieuwe waarde in die omgeving. Ook het beetje licht dat er is krijgt invloed op vormen en op wat je wel en niet ziet. In mijn foto’s probeer ik ook de nachtelijke stilte te vangen.

De foto’s in deze serie staan op zichzelf. Enkele foto’s uit deze serie zijn geëxposeerd in 2012, maar ik vul deze serie regelmatig aan met nieuwe foto’s.

Terrassen / Terraces

Toen ik ongeveer een jaar geleden in een regenachtige nazomernacht naar huis liep werd mijn blik getrokken door de sfeer van een volkomen verlaten terras van een café. De lampen brandden nog, als laatste bewijs van de gezelligheid op die plek, kort ervoor. Dat was aanleiding om enkele van die terrassen ’s nachts te gaan fotograferen, niet wetende dat dergelijke, nu vanwege Coronamaatregelen verlaten, terrassen nu een andere sfeer oproepen bij veel mensen. Niettemin blijven lege terrassen, bedoeld voor mensen, gezelligheid en vermaak, een bijzondere uitstraling hebben. Ik heb geprobeerd die sfeer in mijn foto’s te vangen. De meeste zijn gemaakt in Amsterdam.

britse-vlag

At Night

Inspired by the series ‘Houses at Night’ by Todd Hido and the work of Awoiska van der Molen, I went out at night more often to take pictures. Doing so I discovered a world that was different from that during the day. Not only because of the other type of light, or the lack of light, but also by the absence of human activity (and the accompanying noise). Shapes take on a new dimension in that environment. The rare light is affecting forms and determines what you can and cannot see. In my pictures I try to catch the nocturnal silence.

Unlike most series on this website, all the displayed pictures can be viewed separately. Some photos from this series were exhibited in 2012, but I fill this series regularly with new pictures.

Abandoned terraces

Walking home on a rainy late summer night about a year ago, my eyes were caught by the atmosphere of a completely deserted terrace of a café. The lamps were still on, as the last proof of the cosiness in that place, shortly before. That was the reason to photograph some of those terraces at night, not knowing that such terraces, now abandoned due to Corona measures, currently evoke a different atmosphere for many people. Nevertheless, empty terraces, intended for people, conviviality and entertainment, continue to have a special appearance. I’ve tried to capture some of that atmosphere in my photos. Most of them are made in Amsterdam.

Home / Next page >