Versleten tijd

nederlandse-vlag-2

Versleten tijd

De dingen die voorbijgaan…., een deel van de titel van het boek van Louis Couperus ‘Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan…. (1904) betreft het onvermijdelijk verlopen van de tijd. In de loop van de tijd raken dingen aangetast, versleten, in onbruik, vergeten. Niet alleen dingen, ook opvattingen, gebruiken, culturele uitingen, etc. Om dat allemaal onder een noemer te brengen gebruik ik de uitdrukking versleten tijd, zoiets als de onvoltooid en voltooid verleden tijd samen, maar dan in het heden waargenomen. In mijn geval met mijn fototoestel.

Ik laat steeds twee beelden samen zien. Die combinatie moet een verhaal vertellen, of een relatie of overeenkomst tussen twee zaken laten zien. Daardoor krijgen de afzonderlijke beelden meer betekenis, hoop ik. Of dat zo is laat ik graag aan de kijker over.

Deze serie is begonnen in 2020.

britse-vlag

Worn-out time

The Things That Pass …, part of the title of Louis Couperus ‘book’ Of Old People, The Things That Pass … (1904) concerns the inevitable passage of time. Over time, things become tarnished, worn out, disused, forgotten. Not only things, but also beliefs, customs, cultural expressions, etc. To bring all of this under one heading, I use the expression worn-out time, something like the past tense , but observed in the present. In my case with my camera.

I always show two images together. That combination must tell a story, or show a relationship or similarity between two pictures. This will give the individual images more meaning, I hope. I would like to leave it to the viewer whether that is the case.


This series started in 2020.

Home / Next page >