Landlocked landscapes

 

 

Opgesloten landschappen

De meeste landen worden op een landkaart begrensd door water. De weinige landen waarvoor dat niet geldt worden aangeduid als ‘landlocked’.

Landschappen worden begrensd door de horizon, de lucht erboven of een kustlijn. Wat gebeurt met de waarneming van een landschap als dat soort ankerpunten wegvallen? Als een landschap als het ware ‘landlocked’ wordt? Door het wegvallen van dat soort begrenzingen wordt meer aandacht opgeëist door wat binnen de kaders van de foto valt. De blik wordt het landschap ingezogen. Structuren worden belangrijker. Om dit effect te vergroten heb ik deze foto’s in zwart/wit gemaakt. Hierdoor wordt de aandacht niet afgeleid door kleuren en wordt het grafische effect van de weergave vergroot. Het levert een ander soort beeld op, een andere waarneming.

De serie is nog in wording en bestaat op dit moment uit een tiental foto’s.

 

 

Closed landscapes

On a map most countries are bordered by a sea or ocean. The few countries for which this is not the case are ‘landlocked’.

Landscapes are bordered by the horizon, the sky above or a coastline. What happens to your perception of a landscape if such anchor points disappear? If a landscape becomes ‘landlocked’? Due to the disappearance of those kinds of boundaries, more attention is paid to what falls within the frame of the picture. Your attention is drawn into the landscape. Structures become more important. To increase this effect, I have made these photos in black and white. By doing so colors don’t distract the attention and the graphical effect of the image is increased. It produces a different kind of observation.

The series is still in progress and consists at present of a dozen photos.

 


Home / Next page >