Plastic Flowers

 

Plastic bloemen

In de vrije natuur zijn altijd wel ergens bloemen te vinden, zelfs in de winter. Plastic bloemen zijn overal waar mensen zijn. In bloembakken en in het raam van de woonkamer, in nepboeketten op tafeltjes van horecagelegenheden, ter versiering van (bak)fietsen, bij kapelletjes op de kruising van landwegen of bij graven op het kerkhof. Ze concurreren met echte bloemen door hun felle kleuren en zijn praktisch want gaan langer mee, hebben geen verzorging nodig en trekken geen insecten aan. De natuur op zijn best is de nagebootste natuur, zo lijkt het.

Naarmate ze echter langer aan de elementen worden blootgesteld vervagen de kleuren, breken plastic stukjes af en nemen mossen het over: fading beauty. De natuur vecht terug, voor wie geduld heeft.

Deze serie bestaat uit ruim 20 foto’s, waarvan een deel de inspiratie was voor de serie ‘Wasteful Flowers’.

Plastic flowers

In the wild there are always flowers to be found somewhere, even in winter. Plastic flowers are everywhere people are. In flower boxes and in the window of the living room, in fake bouquets on tables of catering establishments, to decorate bicycles, in chapels at the crossroads of country roads or at graves in the cemetery. They compete with real flowers for their bright colours and are practical because they last longer, they do not require care and do not attract insects. Nature at its best is simulated nature, it seems.

However, as they are exposed to the elements for some time, the colours fade, plastic pieces break down and mosses take over: fading beauty. Nature fights back for those who have patience.

This series consists of more than 20 photos, some of which were the inspiration for the “Wasteful Flowers” series.

 


Home / Next page >