Wasteful Flowers

 

nederlandse-vlag-2

De fotoserie ‘Wasteful Flowers’ kwam tot stand in de periode 2013-2014. Zij bestaat uit beelden met een dubbele gelaagdheid. De fotocomposities zijn geïnspireerd door  bloemstillevens, refererend aan 17e eeuwse schilderstukken van bijvoorbeeld Rachel Ruysch, waarin lichtweerkaatsing, textuur, en transparantie een vertrouwd en harmonieus beeld creëren.

Diezelfde werking van licht, textuur en transparantie onthult in deze foto’s bij nadere blik een ongemakkelijk beeld van verspilling en nabootsing van natuurlijke schoonheid.

De aanleiding voor deze serie foto’s was tweeledig. Op de eerste plaats was dat de aanblik van de vervuiling van de omliggende natuur door het plastic afval van een verlaten kwekerij in de binnenlanden van Spanje. Op de tweede plaats was dat mijn verbazing over het veelvuldig gebruik van kunstbloemen in plaats van echte. Beide fenomenen zijn een uiting van onze sluipende vervreemding en vernietiging van de natuur.

De serie bestaat in totaal uit 13 foto’s. Foto’s uit deze serie zijn geëxposeerd in mei en september 2016.

Foto’s uit deze serie zijn te koop. Zie voor informatie over afdruk en prijzen het tabblad Koop / Buy

britse-vlag

The series ‘Wasteful Flowers’ was created in the period 2013–2014. It consists of images with a double layering. The photo compositions are inspired by floral still lifes, referring to 17th century paintings by, for example, Rachel Ruysch, in which light reflection, texture and transparency create a familiar and harmonious image.

A closer look at the same effect of light, texture and transparency reveals in these photos an uncomfortable picture of waste and imitation of natural beauty.

The reason for this series of photographs was twofold: first, the sight of the pollution of the surrounding nature as a result of the plastic waste from an abandoned farm in the interior of Spain. Second, my astonishment about the frequent use of artificial flowers instead of real. Both phenomena are an expression of our creeping alienation and destruction of nature.

The series comprises a total of 13 photos. Photos in this series were exhibited in May and September 2016.

Photos from this series are for sale. For information about printing and prices tab Kopen/Buy tab

 

 


Home / Next page >